O mne

Roman Šabík

„petržalské dieťa“ 🙂 Môj príbeh začal v známej bratislavskej králikárni: v paneláku v Petržalke, kde som vyrastal odmalička. Na vlastnej koži som pocítil, čo je to žiť v „betónovej džungli“ a byť odkázaný na potraviny zo supermarketu. V tom čase bola Petržalka ešte mladá a zelene na sídliskách bolo málo.

Našťastie nás rodičia často brávali na vychádzky do lesa, na dovolenky do Tatier a k babke na vidiek neďaleko Nitry, kde som ako malý kŕmil sliepky, bránil sa voči žiarlivému kohútovi, pozoroval prasiatko, kačice a pomáhal babke s pestovaním zeleniny. Tento kontrast „betónu a zelene“ mi otvoril oči a určil smerovanie ďalších udalostí.

V 9 rokoch som vysial kôstku z citróna kúpeného v supermarkete a na moje veľké prekvapenie kôstka vyklíčila, čo som vôbec nečakal. Bral som to len ako pokus bez akejkoľvek nádeje. Najviac ma na tom fascinovalo, že tak malé semienko stačí na to, aby z neho vyrástol strom prinášajúci zdravé a chutné plody. Skrátka, aký malý vstup stačí na veľký výstup.
Zanechalo to vo mne hlboký zážitok. Tento princíp je veľmi blízko filozofii permakultúry a netrvalo dlho, aby sa pojem „permakultúra“ stal mojím spojencom. Začal som hltať prvé videá o permakultúre s Billom Mollisonom, ktoré mi priniesol otec od kamaráta. Bol som z toho nadšený a nechápal som, prečo žijeme takýmto konzumným spôsobom devastujúcim prírodu. Prečítal som prvú knihu o potravinách, kde som sa dozvedel o GMO a nekalých praktikách pestovania potravín a chovu zvierat. Vedel som však, že čítať knihy a pozerať videá nestačí a rozhodol som sa konať.

Svoj zväzok s prírodou som spečatil v roku 2004, kedy som sa rázne rozhodol pre strednú záhradnícku školu. Pokračoval som na poľnohospodárskej univerzite v odbore záhradná a krajinná architektúra. Pokladal som za užitočné spoznať aj konvenčné prístupy k záhradníctvu, no popri tom som študoval a v praxi overoval záhradníčenie v súlade s prírodou. Informácie som si musel často získavať zo zahraničia vo forme literatúry. V praxi získavam skúsenosti od roku 2007, kedy som začal brigádovať pod vedením permakulturistu Petra Mravíka.

Milujem, keď záhrada prináša úžitok

V roku 2010 som sa už neudržal na uzde a „vydobil“ som si kúsok pozemku v babkinej záhrade, kde som začal v praxi overovať svoje poznatky. Hlavným cieľom bolo, aby záhrada prinášala úžitok vo forme netradičných druhov ovocia, jedlých trvaliek, liečivých byliniek, divočinu a úkryty pre menšie zvieratá pri minimálnej údržbovosti. Postupne som vycibril a stále vycibrujem najvhodnejší systém ekologickej záhrady v našich klimatických podmienkach.

Podarilo sa mi dosiahnuť, že záhrada skutočne prekypuje životom, prináša rôznorodé ovocie, bylinky a údržba je minimálna bez použitia pesticídov. Nakoniec sa presvedčte samy, celý proces tvorby mojej prírodnej záhrady od holého pozemku až po súčasný stav s fotografiami je zdokumentovaný na tomto blogu v sekcii „Magazine“.

Jednou z hlavných inšpirácií mi je Martin Crawford, celosvetovo uznávaný odborník na jedlé lesné záhrady z Veľke Británie a jeho dizajnérsky kurz, ktorý som mal česť absolvovať, významne prispel k môjmu záhradníckemu rozhľadu. Toto vyústilo do založenia mojej lesnej záhrady zdokumentovanej taktiež na tomto blogu, v ktorej je vysadených zatiaľ 26 ks ovocných stromov a zatiaľ 118 ks krov asi všetkých druhov, ktoré si dokážete predstaviť pestovateľných v našich klimatických podmienkach. Počas celého roka si človek môže odtrhnúť niečo na zjedenie /keď to dorastie :)/.
Mal som a stále mám túžbu podeliť sa o tieto informácie s ostatnými ľuďmi a v praci vidím, že mnohí si chcú niečo podobné vytvoriť vo svojej záhrade ale nevedia ako na to, nakoľko sa možno nikdy predtým tomu nevenovali. Vyústilo to do založenia firmy na realizáciu prírodných záhrad v roku 2013, ktorej som konateľom a vidím, že ekologické záhrady sa tešia stále väčšej obľube.

Osobne sa už nemôžem pozerať na súčasný pseudotrend tzv. okrasných záhrad na Slovensku, ktoré človeku neprinášajú takmer žiaden úžitok okrem estetickej a rekreačnej funkcie. Takýto systém je maximálne neefektívny a vyžadujú neustále hnojenie, postrekovanie a náročnú údržbu. Mojím poslaním je preto vytvárať funkčný eko systém v záhradách tak, aby boli ekologické, úžitočné, pestré, nenáročné a ako vedľajší efekt, pekné. Som si istý, že ekologické záhrady sa stanú trendom aj na Slovensku.

Moja profesijnú cestu som zhrnul do nasledovných bodov:
– neustále vzdelávanie formou odborných seminárov a exkurzií na témy ekologického záhradníčenia a permakultúry- 2014 – úspešné absolvovanie vzdelávacieho kurzu pre poradcov projektu Prírodná záhrada s oprávnením udelovať plakety pre prírodné a ukážkové prírodné záhrady.- 2013 kurz dizajnu jedlých lesných záhrad /Veľká Británia, tútor Martin Crawford/- 2008 – 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, odbor Záhradná a krajinná architektúra
– 2004 – 2008 stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku v Malinove, odbor sadovnícka tvorba- 2007 – 2011 – praktikum, realizácie a starostlivosť o záhrady pod vedením permakultúrneho tútora Petra Mravíka- 2010 – úplný kurz permakultúry a permakultúrneho designu zastrešený asociáciou Permakultúra CS