bootstrap html templates

Malá divočina, Lúčnica nad Žitavou

Pôvodný hospodársky dvor sme zmenili na divočinu s kvitnúcimi bylinami, ktoré lákajú motýle, včely, čmeliaky a všetky ostatné druhy hmyzu. Kry sú tiež obsypané kvetmi a sladkými  plodmi. Veľmi pestrá skladba rastlín je jedným z kľúčových znakov správnej ekozáhrady. Nechýba ani bylinková špirála, jazierko, hromada kameňov pre vyhrievanie jašteríc a zóna divočiny, kde ľudská ruka nezasahuje.


Autor diela: Ing. Roman Šabík

© A.O. ITAZ s. r. o.