build your own site for free

Záhrada s pocitovým chodníkom, Edelstal

Túto záhradu sme prerobili z pôvodnej fádne vysadenej záhrady. Dodali sme jej život pomocou kvitnúceho svahu, prvkami pre deti ako tee-pee z vrbového prútia, pocitového chodníka, lezeckej steny zeleninových záhonov a ďalších prvkov. 

© A.O. ITAZ s. r. o.