how to build a website for free

Dažďová záhrada, Jarovce

V tejto milej čerstvovysadenej záhrade sme sa snažili o o využitie dažďovej vody zvedenej zo strechy do terénnej priehlbiny na konci záhrady. Záhrada je plná bylinkových záhonov okolo terasy, jedlých krov a stromov. Kvitnúce byliny sú navrhnuté pre celoročný efekt kvitnutia s cibuľovinami v skorom jarnom období.

© A.O. ITAZ s. r. o.