Záhrada s rozprávkovým chodníčkom

2019
Jarovce Illovskí
Táto záhrada vznikla na holej hline. Bolo potrebné naviezť cca pol metra substrátu. Šlapákové chodníčky prepájajú záhradu. Je hojne využívaná deťmi, domáci si sadia zeleninu aj medzi kostrovú výsadbu, čo dodáva záhrade charakter doslova divokej úžitkovej záhrady. Masívne výsadby trvaliek sa výrazne menia v priebehu sezóny. Nakoniec, posúďte sami.

Ďalšia realizácia