Detská záhrada s pocitovým chodníkom

2017
Edelstal (malá)
Záhrada, ktorá vznikla revitalizáciou – kompletnou premenou pôvodnej záhrady. Vytvorili sme detské prvky ako masívny pocitový chodník, vrbové tee-pee, lezeckú stenu a priestor per pestovanie zeleniny v podobe vyvýšených zeleninových záhonov. Dominantu v rámci výsadby tvorí prudký masívny svah pred domom vysadený suchomilnými bylinami. Množstvo ovocných stromov a krov nesmie chýbať.


Ďalšia realizácia