free amp templates

BEZÚDRŽBOVÁ ZÁHRADA NEEXISTUJE

Často sa stretávam s "virtuálnym" fenoménom tzv. bezúdržbovej záhrady. Ale, povedzme si na rovinu, bezúdržbová výsadba neexistuje. Čo sa stane, keby sme nechali záhradu bez akéhokoľvek zásahu? Na mieste by sa vytvoril hustý les, časom prales. Tento proces sa nazýva „sukcesia“.

            Príroda sa automaticky snaží pokryť každé voľné miesto rastlinami. Na holom pozemku sa najskôr objavia jednoročné a trváce buriny, neskôr prípravné (krátkoveké) dreviny (Obr.1) zlepšujúce pôdu a o niekoľko rokov prídu kvalitné (dlhoveké) stromy ako napr. buky, duby a javory. Celý proces môže trvať aj niekoľko desiatok rokov. Takýmto spôsobom vznikli všetky lesy na zemi.